Kitab Bughyatul Mustarsyidin

Kitab Bughyatul Mustarsyidin

Salah satu kitab yang sering kali dijadikan rujukan dalam mengupas hukum fikih, adalah Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jujur saja, sulit sekali mendapatkan link Download Kitab Bughyatul…

Fiqhus Sunnah

Fiqhus Sunnah

SUDUT HUKUM | As-Sayyid Sabiq, ulama Al-Azhar yang aktif dalam pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun pimpinan Hasan Al-Banna, sejak awal abad lalu telah menyusun sebuah kitab fiqih…

Rujukan Utama Mazhab Hanafi

Rujukan Utama Mazhab Hanafi

Sudut Hukum | Kita fiqih mazhab Al-Hanafiyah sangat banyak jumlahnya. Ada beberapa kitab utama yang menjadi rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah ini, antara lain: Al-Hidayah Kanzu…