Rujukan Utama Mazhab Hanafi

Rujukan Utama Mazhab Hanafi

Sudut Hukum | Kita fiqih mazhab Al-Hanafiyah sangat banyak jumlahnya. Ada beberapa kitab utama yang menjadi rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah ini, antara lain: Al-Hidayah Kanzu…

Pengertian Zakat

Pengertian Zakat

Sudut Hukum | Pengertian Zakat 1. Bahasa Secara bahasa, kata zakat punya beberapa makna. Di dalam kamus Mu’jam Al-Wasith disebutkan bahwa di antara banyak makna…