Hukum Pergaulan Bebas

Hukum Pergaulan Bebas

Sudut Hukum | Di antara jalan-jalan yang diharamkan Islam ialah: Bersendirian dengan seorang perempuan lain. Yang dimaksud perempuan lain, yaitu: bukan isteri, bukan salah satu…

Hukum Fotografi

Hukum Fotografi

Sudut Hukum | Satu hal yang tidak diragukan lagi, bahawa semua persoalan gambar dan menggambar, yang dimaksud ialah gambar-gambar yang dipahat atau dilukis.Adapun masalah gambar…

Hukum Melihat Aurat

Hukum Melihat Aurat

Sudut Hukum | Di antara yang harus ditundukkannya pandangan, ialah kepada aurat. Karena Rasulullah s.a.w. telah melarangnya sekalipun antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan…

Pertanian yang Diharamkan

Pertanian yang Diharamkan

Sudut Hukum | Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan memakannya atau yang tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut haram ditanam, misalnya: hasyisy (ganja)…