Prosedur Wakaf Hak Cipta

Prosedur Wakaf Hak Cipta

SUDUT HUKUM | Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalampembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antaralain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai…