Kedudukan Perempuan di Aceh

Kedudukan Perempuan di Aceh

Sudut Hukum | Cukup menarik membicarakan persoalan kedudukan perempuan di Aceh yang dianggap tidak janggal memegang jabatan tinggi bahkan menjadi ratu. Dalam kerajaan-kerajaan Islam di…