Peran dan Fungsi Nadzir

Peran dan Fungsi Nadzir

SUDUT HUKUM | Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan…

Syarat Wakaf

Syarat Wakaf

SUDUT HUKUM | Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: Wakaf harus secara tunai Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf…

Prosedur Wakaf Hak Cipta

Prosedur Wakaf Hak Cipta

SUDUT HUKUM | Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalampembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antaralain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai…

Sejarah Wakaf

Sejarah Wakaf

SUDUT HUKUM | Sejarah Wakaf Wakaf pada masa Rasulullah saw Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw…