Sekilas Isi Kitab Fadhail al-Awqaat

Kitab Fadhail al-Awqaat karya Imam Baihaqi ini terkenal karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia serta susunannya yang sangat indah dan bagus, yang terdiri bari beberapa tema. Di mana di dalamnya terdapat informasi tentang keutamaan berbagai waktu, hari dan bulan tertentu. Seperti keutamaan bulan Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dulhijjah dan Muharram, keutamaan hari jum’at, senin dan kamis.

Kitab ini juga mengulas tentang amalan-amalan yang disunnahkan untuk mendapatkan kemuliaan pada waktu-waktu tersebut. Melalui kitab ini, kita akan mengetahui kenapa kita disunnahkan berpuasa pada hari senin dan kamis, ada apa dengan malam nisfu sya’ban, mengapa disunnahkan mandi pada hari jumat, dan masih banyak lagi keutamaan waktu lain yang akan diungkap.

Hadis-hadis yang dinukil oleh Imam Baihaqi dalam kitab ini berasal dari berbagai sumber yang terpercaya dengan penjelasan kosakata asing yang terdapat dalam matan hadis dan disertai dengan takhrij yang teliti dan cermat. Sehingga setiap lembar dari kitab ini menjadi sangat penting untuk dibaca dan kemudian diamalkan untuk menambah perbendaharaan amal baik kita di akhirat kelak.