Bagaimana Hukum Mencium Isteri Ketika Sedang Berpuasa?

Bagaimana Hukum Mencium Isteri Ketika Sedang Berpuasa?

Mencium isteri pada dasarnya tidak membatalkan puasa terkecuali bila kemudian mengakibatkan keluarnya sperma. Jika demikian yang terjadi maka membatalkan puasanya.

Bagaimana Hukum Mencium Isteri Ketika Sedang Berpuasa?

Dalam kaitan mencium isteri yang dikaitkan dengan ibadah puasa digolongkan dalam tiga pembahasan:
  • Mubah, yakni boleh mencium isteri jika tidak disertai syahwat. Misalnya, ciuman yang dilakukan sebagai ekspresi kasih sayang, melepas rindu setelah lama berpisah dan lain sebagainya. Singkatnya boleh, boleh mencium isteri walaupun sedang dalam berpuasa, selagi mampu menahan syahwat. “Nabi Saw mencium (isterinya), padahal sedang berpuasa. Dan beliau bersentuhan kulit, padahal sedang dalam berpuasa. Rasulullah Saw lebih mampu dari kamu dalam menahan syahwatnya.” (HR Buhari, Muslim dari Aisyah).
  • Makruh, Yakni jika mencium isteri disertai dengan syahwat, walaupun tanpa disertai keluarnya sperma.
  • Haram, selain juga membatalkan puasa. Yakni mencium isteri disertai dengan syahwat yangmenyebabkan keluarnya sperma.