Accessoir

Accessoir adalah Perjanjian tambahan yang berlaku dan absah sesuai perjanjian pokok.