Ciri-ciri Hak Guna Bangunan

SUDUT HUKUM | Adapun ciri-ciri Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:
  • Jangka waktunya terbatas, artinya pada sewaktu waktu akan berakhir. HGB diberikan pada jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keperluan dan keadaan bangunan bangunannya, HGB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
  • HGB dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain sepanjang jangka waktunya belum habis.
  • HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan sepanjang jangka waktu berlakunya belum habis.
  • HGB termasuk salah satu hak yang wajib di daftar.
  • HGB juga dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga tanahnya menjadi tanah negara.