Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Sudut Hukum | Asas –asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus. Antara lain :
Asas-Asas Hukum Acara Perdata

  1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. (Pasal 4 UU No 4 Tahun 2004)
  2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No 4 Tahun 2004)
  3. Asas Objektivitas (Pasal 5 UU No 4 tahun 2004)
  4. Gugatan / Permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
  5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
  6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaaan
  7. Beracara dikenakan biaya
  8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
  9. Sifat terbukanya persidangan
  10. Mendengar kedua belah pihak.