Kapan suatu Undang-Undang Berakhir?

Kapan suatu Undang-Undang Berakhir?.

suatu UU akan berakhir (Tidak berlaku lagi) apabila:
1. jangka waktu berlakunya UU tersebut telah lampau
2. keadaan yang diatur dalam UU tersebut sudah tidak ada lagi
3. Undang-undang tersebut telah dicabut oleh lembaga yang berwenang
4. telah diberlakukannya UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang lama, maka UU yang lama tidak berlaku lagi.