Tiga sebab yang menyebabkan surat kuasa tidak berlaku lagi

SUDUT HUKUM | Tiga sebab yang menyebabkan suratkuasa tidak berlaku lagi

Surat kuasa yang diajukan dapat berakhir apabila:
1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak
2. Salah satu pihak meninggal dunia

3. Penerima kuasa melepas kuasa. Dengan catatan, pelepasan harus diberitahu kepada pemberi kuasa, namun hal ini tidak diperbolehkan dalam keadaan yang tidak tepat.
Loading...