Nama-nama pemimpin dan pahlawan pada masa awal Islam (2)


Abu Aiyub Al-asyary, beliau adalah shahabat yang menerima nabi dirumahnya ketika babi melakukan hijrah ke yasrib ( madinah ). Abu aiyub juga turut berperang ketika melawan pasukan konstatinopel, beliau meninggal di medan perang. Pada tempat beliau syahid didirikan satu mesjid yang diberinama “ Mesjid Aiyub”.


Abu Muslim Al-khusarany, beliau adalah panglima perang. Beliau sangat berjasa dalam menegakkan daulah abbasyiah, namun beliau dibunuh oleh khalifah Mansur karena ada kekhawatiran.
Mesjid Aiyub

Abu salmah Al-khilaly, tangan kanan keluarga abbasyiah dalam menegakkan daulah abbasyiah. Namun beliau dibunuh oleh assaffah karena dicurigai akan menyerahkan kerajaan kepada keluarga ‘Ala wijin

Abu jafar Mansur, beliau adalah khalifah abbasyiah yang kedua (136-158), beliau dianggap sebagai pendiri daulah abbasyiah yang hakiki karena beliau lah yang menyebarkan pereturan-peraturan kerajaan. Untuk kepentingan kerajaan beliau terpaksa membunuh penolong utamanya, yaitu Abu Muslim Al-khusarany seperti yang telah disebutkan diatas.
Abrahah, beliau adalah gubernur Ethiopia. Tentara beliaulah yang mencoba menyerang mekkah pada tahun 571 M, namun tidak berhasil dikarenakan pasukan diserang penyakit yang menular dalam perjalanan mereka. dalam riwayat yang lain mereka diserang oleh burung ababil seperti yang disebutkan dalam Al-quran.
Ardasyir, beliau adalah pendiri kerajaan Sasania di parsia.
Ali Ibn Abi Thalib, beliau adalah saudara bersanak bapak dengan nabi Muhammad, dan juga menantu Nabi Muhammad. Ali juga termasuk dalam golongan orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Dan beliau adalah Khulafaur rasyidin yang keempat.
Amru Ibn Asyr, beliau merupakan pahlawan arab yang sangat perkasa, beliau adalah penakluk mesir (642 M) pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab.

Aisyah binti Abubakar, merupakan istri nabi dan panglima perang dalam peperangan jamal melawan Ali ibn Abi Thalib.