Kaidah hukum (2)

1. Apabila batal sesuatu. Maka batal pula sesuatu yang terkandung didalamnya.
2. Apabila beberapa ketentuan saling bertentangan, maka didahulukan yang waktunya sempit daripada yang longgar, dan didahulukan yang menghendaki segera daripada yang boleh ditunda.
3. Apabila suatu kalimay itu sulit dipahami dan sulit diamalkan maka kalimat itu dikesampingkan
4. Apabila suatu penghilang suatu hukum telah hilang maka huku yang dihalangi kembali seperti semula
5. Apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara asessornya
6. Apa yang biasa dipakai dan diamalkan orang banyak maka patut pula dipertimbangkan untuk diamalkan
7. Isyarat-isyarat yang dapat diketahui orang bisu maka sama dengan keterangan lisan
8. Pada pokoknya hal yang telah biasa terjadi harus didahulukan daripada yang jarang terjadi
9. Pada pokoknya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Pada pokoknya hukum seks adalah haram ( dilarang )