Kitab-kitab karangan syech Abdurrauf Al-Singkili

SUDUT HUKUM | Kitab-kitab karangan syech Abdurrauf Al-Singkili:

 1. Turjumul al-mustafid, Merupakan kitab tafsir terlengkap pertama yang berbahasa melayu.
 2. Mir’at al-thullab, Kitab fiqh yang ditulis atas permintaan sulthanah, tajul Alam Safiatuddin.
 3. Al-faraid, Risalah tentang hukum waris
 4. Hidayah al-balighah, Kitab yang menerangkan tentang alat bukti dipengadilan
 5. ‘umdat al-muhtajin, Kitab yang isinya tentang masalah tasauf
 6. Kifayatul al-muhtajin, Juga kitab tentang tasauf
 7. Daqaiq al-hurf, Tentang penjelasan bait ibn arabi
 8. Bayan tajalli, Kitab tentang zikir yang utama ketika sakratul maut
 9. Tanbih al-masyi, Kitab tentang perjalanan tasauf dengan gurunya Ahmad Qusaisi
 10. At-tarikat syattariyah, Tentang pokok-pokok ajaran syattariyah
 11. Mawaiz al-badiah, Berisikan 32 hadis (kitab hadis)
 12. Penjelasan kitab arba’in
 13. Bayan al-arkan, Tentang cara-cara ibadah
 14. Risalah adab murid akan syeh
 15. Risalah mukhtasar fi bayan syurut
 16. Syam al-ma’rifat
 17. Majmu’ masail
 18. Bayan aghmad
 19. Lub al-kasyaf wa al-bayan lima yarahu al-muqtadhar
 20. Sulam al-mustafidin
 21. Kitab tentang zikir la ilaha illa allahu
Demikianlah kitab-kitab yang diketahui adalah karangan Abdurrauf, diprkirakan masih ada karangan-karangannya yang lainnya, mungkin sudah hilang.